Vladimir Kos

Životopis:

(Zagreb, 1937. – Zagreb, 2012.)

Vladimir Kos rođen je 19.12.1937. u Zagrebu. U svojoj bogatoj i raznorodnoj profesionalnoj biografiji pojavljuje se kao karikaturist, skladatelj, humorist, te autor velikog broja TV emisija. Karikature objavljuje u brojnim humorističnim časopisima: Paradox, Kerempuh, Pavliha, u tjednicima VUS, Studio, Vikend i Svijet, i u časopisima za kulturu Odjek, Telegram, Republika i 15 dana te u njemačkom magazinu ER. Najplodniju suradnju ostvario je 1978/79 i 1988/89 s Vjesnikom. Njegove su karikature uvrštene u tri ugledne “Pardonove” antologije karikature, zajedno sa najvećim svjetskim majstorima (Bonnot, Pasteur i dr.).

Izlaže kontinuirano od 1965. godine: samostalno i na brojnim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu (Montreal, Atena, Sofija, Bologna, Istanbul, Tokyo, London, Torino, Ljubljana…). Bio je autor nekoliko TV špica («Stranački život», «Zemlja na dlanu» i dr.), režirao je i brojne video clipove (zabavna glazba). Bio je član ULUPUH-a i GEMA-e (Muenchen, Berlin). Kao dugogodišnji član ULUPUH-ove Sekcije za ilustraciju, karikaturu, strip, primijenjeno slikarstvo i animirani film te Sekcije za multimediju i intermediju, u više je navrata obnašao funkcije člana odnosno predsjednika umjetničkog savjeta obiju sekcija, te bio članom Velikog umjetničkog savjeta ULUPUH-a. Mlade je naraštaje autora uvijek podsjećao na važnost uspostavljanja i pridržavanja kriterija struke u profesionalnom djelovanju.

SAMOSTALNE IZLOŽBE: „Komentari“, Galerija grafika Palainovka, 1978.; „HILDENER TAGE JUGOSLAWISCHE KULTUR“, 1979., Hilden; „NAJME, KAJ…“, Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica, 1990./91.; „CRTEŽI I KARIKATURE“, Samoborski muzej, 1995., Samobor; „ŽIVOTINJSKI SVIJET“, Galerija ULUPUH, Zagreb, 2002.; „EROS-CHRONOS – THANATOS“, Galerija ULUPUH, Zagreb, 2005. Izložbu u povodu 40. obljetnice rada. Izložio je izbor iz svojih crteža, kolaža, karikatura i ilustracija na temu tri glavne postaje životnog puta koje je nazvao Eros – Chronos – Thanatos. “Svakoj je «postaji» posvećena jedna od tri prostorije galerije, pa izložba, kao i njen naslov, ima «trostavačnu» formu, odnosno predstavlja, prema riječima samog autora, «trodimenzionalni STRIPTIHON». Radovi kroz prostor ispredaju jedinstvenu, životnu, priču – u rastu i trajanju. Ta vremenska dimenzija izložbe biti će izražena i na samom otvorenju prigodom kojeg će se moći ćuti praizvedba dviju skladbi samog autora.)

Željko Sabol primijetio je kako je karikature Vladimira Kosa teško svrstati u neki određeni pravac ili stil, pa čak i žanr, jer njegovi radovi izmiču uobičajenim podjelama između slikarstva, crteža i karikature. To je stoga što on “uvijek želi da karikatura bude nešto više od duhovite (verbalno-grafičke) dosjetke.” Iz tradicije nadrealizma preuzeo je tehniku kolaža, kombiniranja gotovih slikovnih elemenata iz tiska u nove, znakovite odnose, a često u istom djelu kombinira različite tehnike (crtež, akvarel, pastel, sepiju i sl.). Pri svemu se crni humor iščitava kao temelj autorova svjetonazora, uz naglašeni intelektualizam koji od promatrača traži angažman u dešifriranju nerijetko hermetičnih poruka. Orwellovski pogled na svijet, karikatura kao “CRNA METAFORA” (Željko Sabol), začinjen je ipak ponegdje erotskim i erotomanskim crtežima iz ciklusa “Samo za odrasle”. U svemu se tome Vladimir Kos pokazuje kao autor izuzetne likovne kulture, a njegove karikature i ilustracije, iako primijenjenog karaktera, kao djela nedvojbeno umjetničkih atributa.

Izvori:
http://archive.is/
culturenet.hr
mojzagreb.info