Paola Lugarić

E-mail: lugaric.paola@gmail.com

Paola Lugarić rođena je 16.11.1994. u Puli. Završila je preddiplomski studij na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 2016., te magistrirala na istoj pri katedri za kiparstvo 2019. Uz umjetničko
stvaralaštvo, specijalizira se na području kazališne i filmske scenografije iz čega treba izdvojiti koscenografiju za predstavu “Nevidljivi” u produkciji GDK Gavella u Zagrebu. Kao koscenograf zajedno sa
Daliborom Laginjom potpisuje i scenografiju mjuzikla “Sounset Boulevard” HNK Ivana pl. Zajca u režiji Renate Carole Gatice. Autorsku scenografiju potpisuje za opernu produkcija HNK Ivana pl. Zajca “Didona i Eneja” u režiji Mirve Koivukangas, predstavu “Kraljević i prosjak” u Istarskom narodnom kazalištu u Puli u režiji Luke Mihovilovića i predstavu “Nepoznata iz Seine” u Teatru &TD u režiji Rajne Racz. Asistirala je scenografima Stefanu Katunaru, Igoru Vasiljevu, Daliboru Laginji i Ljerki Hribar na brojnim produkcijama u HNK Ivana pl. Zajca, GDK Gavella, Kazalištu Ulysses i ZKM-u. Izlagala je na mnogim skupnim izložbama iz kojih treba izdvojiti Izložbe u organizaciji ULUPUHA u Zagrebu Izložbeni salon Izidor Kršnjavi te Rijeci u Galeriji Juraj Klović 2017. godine. Nadalje je sudjelovala na žiriranoj izložbi 52. zagrebačkog salona- primijenjene umjetnosti i dizajna i inozemnoj izložbi suvremene keramike u Piranu (SLO) “Keramos/ pogledi na suvremenu keramiku” koja je okupila autore na internacionalnoj razini 2017. godine. Od 2018. godine članica je HDL-u u Zagrebu.