Ivica Nikolac

Telefon: (098) 328463
E-mail: ivica.nikolac@gmail.com
Web: www.ivicanikolac.com

Po sklonosti preispitivanju vlastitog fotografskog pogleda na svijet, obilježjima fotografskog izraza i usmjerenosti na odnos fotograf – društvo, može se smatrati pripadnikom konceptualizma. Član brojnih žirija te selektor međunarodnih fotografskih izložbi kao i izložbi nacionalne razine. Predsjednik Hrvatskog fotosaveza (1998. – 2014.). Autor i koautor brojnih fotografskih izložbenih projekata. Voditelj radionica fotografije, radionica starih fotografskih tehnika, predavač i pisac. Dobitnik više nagrada i priznanja za fotografije i nagrada za promicanje fotografije.Član HDLU Rijeka od 1997. i HDLU Istre od 2021.