Marko Filip Pavković

e-mail: pavkovic.marko.filip@gmail.com
web: https://ffzg.academia.edu/MarkoFilipPavković

Marko Filip Pavković (Zagreb, 1991.) završio je preddiplomski i diplomski studij povijesti umjetnosti te portugalskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je potom upisao i Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti, čiji je trenutno polaznik. Sudjelovao je na znanstveno-nastavnome projektu “Istraživanja građe Dijecezanskoga muzeja u Zagrebu”, a stručno se usavršavao pri Institutu “Camões” te u Odjelu za restauriranje štafelajnoga slikarstva Hrvatskoga restauratorskog zavoda i u Institutu za povijest umjetnosti u sklopu projekta “Istraživanje i dokumentiranje urbane jezgre osječke Tvrđe za potrebe izrade konzervatorsko-urbanističke studije, II. faza (blokovi 1–8)”. Dobitnik je Rektorove nagrade za rad “Palača Igerčić-Patačić-Annaker-Jelačić – monografska obrada” za akademsku godinu 2014./2015. Vježbenički je staž odradio u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, gdje je bio autor izložbe “Modni kolaž” (ožujak 2017.) te odradio preliminarnu obradu donacije Yuresha (dijelovi donacije izloženi na izložbi “Balet i strast – donacija Jelka Yureshe” /prosinac 2017. – veljača 2018./). Položio je stručni ispit za muzejsko zvanje kustosa pri Muzejskome dokumentacijskom centru u roku lipanj 2018. Izlaže na znanstvenim skupovima (“Dani Cvita Fiskovića”; “Lelja Dobronić – 1920.–2006.”), objavljuje znanstvene i stručne radove u časopisima “Etnoantropološki problemi” (Beograd), “Informatica Museologica” i “Kontrapost”, likovnu kritiku u časopisima “Kvartal” i “Vijenac” te književne prijevode u znanstvenome časopisu “Sic”. Prevodi s engleskoga i portugalskoga jezika stručne povijesno-umjetničke i književne tekstove te je dobitnik nagrade za najbolji književni prijevod na Festivalu europske kratke priče 2014. godine.