Marko Filip Pavković

e-mail: pavkovic.marko.filip@gmail.com
web: https://ffzg.academia.edu/MarkoFilipPavković

Završio je preddiplomski i diplomski sveučilišni studij povijesti umjetnosti i portugalskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je potom upisao i Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti te testirao svih šest semestara studija. Sudjelovao je na projektu Istraživanja građe Dijecezanskoga muzeja u Zagrebu na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, a stručno se usavršavao pri Institutu Camões te Hrvatskome restauratorskom zavodu i Institutu za povijest umjetnosti. Dobitnik je Rektorove nagrade za individualni znanstveni rad Palača Igerčić-Patačić-Annaker-Jelačić – monografska obrada. Pripravništvo odrađuje u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, gdje je bio autor izložbe Modni kolaž te suradnik na izložbi Balet i strast – donacija Jelka Yureshe. Položio je stručni ispit stekavši muzejsko zvanje kustosa, a tijekom 2020. radi kao kustos na zamjeni u Atelijeru Meštrović u Zagrebu. Član je Studijske sekcije Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH) i Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH), a od 2021. član je i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (HZSU) sa statusom samostalnoga umjetnika u kategoriji umjetnički kritičar – znanstveno, teoretičarsko i kritičarsko djelovanje na svim područjima umjetničkoga stvaralaštva. Suradnik je na institucijskome projektu Sveučilišta u Zagrebu Hrvatska umjetnost i kultura u srednjoeuropskome kontekstu (2020. – 2021.). Izlaže na znanstvenim skupovima, objavljuje znanstvene i stručne radove u Hrvatskoj i inozemstvu te likovnu kritiku. Prevodi s engleskoga i portugalskoga jezika stručne povijesnoumjetničke i književne tekstove te je osvojio nagradu za književni prijevod s portugalskoga jezika na Festivalu europske kratke priče.