Patricia Počanić
foto: Petra Slobodnjak

e-mail: patricia.pocanic@gmail.com

Patricia Počanić (1991.) završila je preddiplomski i diplomski studij povijesti umjetnosti i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2016. godine upisala i Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti (smjer 19. stoljeće, moderna i suvremena umjetnost). Tijekom studija nagrađena je Posebnom Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu za sudjelovanje na Wikipedija projektu studenata povijesti umjetnosti (2013./2014.) te joj je dodijeljena Nagrada za izvrsnost u studiju Filozofskog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu (2016.). Redovito surađuje s POU Poreč od 2013. godine kao stručna suradnica u Galeriji Zuccato i u djelatnosti Međunarodne kiparske škole Montraker. Bila je stažistica u Peggy Guggenheim Collection te u Američkom paviljonu na 15. bijenalu arhitekture u Veneciji 2016. godine. Tijekom 2017. godine odrađuje stručno osposobljavanje u Hrvatskoj udruzi likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH), gdje je zaposlena od 2018. godine. Uključena je u projekte Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas (Hrvatska zaklada za znanost) i Centar oblikovanja svakodnevice (Europski socijalni fond, nositelj: Hrvatsko dizajnersko društvo, partneri: Bacači sjenki, ULUPUH, Muzej za umjetnost i obrt, Grad Zagreb). Pohađala je brojne radionice i usavršavanja, aktivno objavljuje znanstvene radove, predgovore izložbi, recenzije umjetničkih događanja i izdanja, bavi se predavačkim radom te sudjeluje na znanstvenim skupovima. Područje njezinog istraživačkog interesa vezano je za umjetnost druge polovine 20. stoljeća, otkupe i narudžbe umjetnina, intervencionističke umjetničke prakse u javnom prostoru grada te suvremenu umjetničku produkciju.