Marina Rajšić

Telefon: (+385) 955-378074
E-mail: rajsicmarina@gmail.coom
Web: https://www.instagram.com/rajsicmarina/

(1995., Rijeka) Umjetnica i dizajnerica vizualnih komunikacija. Magistrirala je Vizualne komunikacije i
grafički dizajn na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci 2019. godine. U prosincu 2018. objavljuje umjetničku knjigu naziva Umjetnost lijepog popraćenu samostalnom izložbom. Nagrađena je Rektorovom nagradom Sveučilišta u Rijeci za samostalni umjetnički rad. Od 2015. izlaže samostalno i skupno. Od dosadašnjih partnerstava ističu se suradnje s organizacijama Drugo more, Labin Art Express XXI, Mediteranski kiparski simpozij (Park Skulptura Dubrova), Prostor Plus, umjetničkom organizacijom Inbox Novi Sad te Studentskim kulturnim centrom u Rijeci. Od kulturnih ustanova u sklopu čijih programa izlaže ističu se MMSU Rijeka, PPMHP Rijeka, Tehnički muzej Nikola Tesla Zagreb, Galerija Kortil Rijeka, Galerija Filodrammatica Rijeka, Narodni muzej i Gradska Galerija Labin, Galerija SC Zagreb, Galerija Juraj Klović Rijeka, MMC Galerija Grada Umaga, Galerija Decumanus Krk, Galerija Lamparna Labin, Galerija SKC Rijeka.
Bavi se temama odnosa jedinke i populacije, s naglaskom na prilagodbu okolini, povremeno preispitujući sebe kao jedinku populacije 21. st. U tom kontekstu bavi se i suvremenim društvenim normama, bazirajući se, kako na analizi društvenog konteksta, tako i fikciji i spekulaciji. Kao neke od preokupacija valja naglasiti usporedbu prošlosti i sadašnjosti, te odnos virtualnog i fizičkog prostora. Kreće se u smjeru konceptualne, angažirane, novomedijske umjetnosti. Kroz djelovanje u galerijskom i javnom prostoru, u posljednje vrijeme u svoje radove uključuje i elemente marketinga, kao alat dopiranja do šire, nesvjesne i često “negalerijske” publike.