Anita Ruso

E-mail: anita_ruso@yahoo.com

Anita Ruso (Dubrovnik, 1987.) diplomirala je povijest umjetnosti i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2011. Doktorirala je 2016. na École Pratique des Hautes Études, (PSL Research University Paris). Dobitnica je nekoliko stipendija za školovanje u inozemstvu: Erasmus program za razmjenu studenata; Stipendija Francuske ambasade u Hrvatskoj; MOBIdoc potpora za doktorande; Stipendija Francuske škole u Rimu.
Postdoktorski se usavršavala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u okviru istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost Vizualiziranje nacionalnog voditeljice Jasenke Gudelj. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih stručnih skupova Renaissance Research Colloquium – Renaissance Young Scholars International Meeting, University of Jaén, 2019.; Cities in Crisis: Emergency Measures in Architecture and Urbanism, 1400-1700, Bibliotheca Hertziana, Rim, 2018.;  Métier de l’architecte au XVIIIe siècle, Sveučilište Paris-Nanterre 2017.; The Fourth Forum of Critical Studies: Urban Transformations, Transition and Change in Urban Image Construction, Lucca, 2015.
Organizirala je međunarodnu radionicu International workshop on methodology in research of protonational institutions in visual arts, Dubrovnik, 2018. te međunarodnu konferenciju Visualising past in a Foreign Country: Schiavoni/Illyrian Confraternities and Colleges in early Modern Italy in comparative perspective, Zagreb, 2017. Autorica je tri znanstvena članka (dva objavljena u Il capitale culturale časopisu, a jedan u koautorstvu s J. Gudelj u Peristilu).
Likovnom kritikom bavi se od 2014. od kada redovito piše za Vijenac, Konturu i portal Arteist.hr na kojemu je od 2017. glavna urednica. Kustoskim radom bavi se kao vanjska suradnica brojnih ustanova u kulturi u Hrvatskoj.