Šepetavc Kristina

e-mail: tina.sepetavc@gmail.com

Rođena je 1979. godine u Kranju. Diplomirala je 2007. godine na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu.

Povezivanjem različitih kategorija dizajna, discipline znanstvenih te kreativnih praksi u oblikovanje rješenja – interface komunikacije s publikom, razvija taktike strukturiranog konceptualnog pristupa u kojem propituje aktualne aspekte društveno politične ne-realnosti, njenih refleksija u protokolima kao pripadajućem sistemu mode koji uvjetuju arbitrarnost oblika u elementima odjeće – poput parafraze tog svijeta, u reinterpretacijama odjevnih objekata i tako korisniku mogućnost rekreiranja vlastitog izbor unutar sustava slobode po kojem si sam oblikuje sloj oko sebe u osnovni životni prostor kao poimanje zadanosti svoje okoline.

U vremenu, kada se ljudi povezuju u manje grupe kao logični slijed društvene aktualnosti, u reakciji na iscrpljenu, iščezlu ideologiju individualizma, koja je vrh popularnosti dostigla u drugoj polovici prošlog stoljeća, moda koju danas u trzajima taj individualizam može tek ponavljati, čime ne odgovara na aktualne potrebe društva, samim time postaje »out of fashion«, što komentira i Li Edelkoort, jedna od jedna od najcjenjenijih svjetskih prognostičarki trendova. / https://www.businessoffashion.com/articles/voices-video/video-li-edelkoort-reads-her-anti-fashion-manifesto /

Dok je sve dio mode, kao lica politike, i mi smo uvijek u modi. Ona je kao forma sveprisutna, nameće ljudima životne norme, razvija svoje vlastite refleksije. Spektakl mode, koji nastaje još u 60-im godinama XX. stoljeća ostaje do danas, samo se premješta u novi virtualni svijet.