Irena Topić

E-mail: topicirena111@gmail.com

Irena Topić rođena je 1983. godine u Zagrebu, gdje završava Osnovnu školu Miroslava Krleže, Privatnu klasičnu gimnaziju i studij. Na Tekstilno – tehnološkom fakultetu u Zagrebu, 2006. godine završila je stručni studij modnog dizajna, a 2011. godine sveučilišni diplomski studij tekstilnog i modnog dizajna, smjer kostimografija, a 2013. godine upisuje doktorski studij Tekstilna znanost i tehnologija. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2007. godine upisuje sveučilišni studij likovne kulture, smjer slikarstvo, gdje je diplomirala u klasi prof. Ante Rašića 2013. godine. Radi kao asistentica na Tekstilno- tehnološkom fakultetu u Zagrebu i Studijskoj jedinici u Varaždinu od 2011. do 2017. godine, a od 2018. godine kao vanjska suradnica, te profesorica likovne kulture u osnovnoj školi. Tijekom studija, a kasnije i rada na TTF-u sudjeluje na projektima, stručnim usavršavanjima i edukacijama (projekt STIRP Hrvatski antropometrijski sustav, CEEPUS razmjena na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani, TIED Shoe projekt – Felgueiras, Portugal; Erasmus razmjena na Fakultetu tekstila, kože i industrijskog menadžmenta, “Gheorghe Asachi” Tehničko Sveučilište u Iaşiu, Rumunjska; Atena- Knowledge for foot projekt). 2013. godine postaje članicom Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Od 2015. članica je neformalne EDU grupe s kojom je 2016. godine boravila na dvomjesečnoj rezidenciji u Cite Internationale des Arts u Parizu. Kontinuirano slika i izlaže na samostalnim i skupnim izložbama.