Dario Vuger

E-mail: dvuger@gmail.com
Web: http://www.dariovuger.from.hr

Rođen 1991. u Zagrebu, živi i radi u Ivanić-Gradu. Doktorand na Filozofskom fakultetu u Ljubljani,  diplomirao filozofiju, povijest umjetnosti te muzeologiju i upravljanje baštinom na Filozofskom fakultetu u  Zagrebu. Za studija filozofije boravio na Erasmus+ stipendiji u Ljubljani te 2015. nagrađen Rektorovom nagradom za izvorni rad “Inkubacija zla – zlo kao problem mišljenja i prakse”. Nakon studija boravio na  usavršavanju u Solunu u Grčkoj na projektu Erasmus+ i United Societies of Balkans “Diversity in Visual Arts Vol II”. Član Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatske Sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara te Central and East European Society for Phenomenology. Po završetku studija izabran u znanstveni odbor međunarodne znanstvene konferencije Suvremeni film i njegove teorije (MSU, 2019) u organizaciji Centra za Vizualne Studije i časopisa Tvrđa te kao član uredništva znanstvenog časopisa Nove Teorije, Akademije za kulturu i umjetnost Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku. Kao istraživač sudjelovao u projektima Centra za Vizualne Studije u razdoblju od 2015. do 2020. Godine (“Julije Knifer i problem reprezentacije” te  Umjetnost kao ideja: konceptualne prakse u Hrvatskoj”). Stručno osposobljavanje za kustosa obavio u  Muzeju za Umjetnost i Obrt, a kroz brojne suradnje sudjelovao na nizu izložbenih i suradničkih projekata u  kulturi i umjetnosti na lokalnoj razini. Radove objavio više znanstvenih časopisa (Synthesis Philosophica,  Phainomena, In Medias Res, Kontura, Tvrđa, Filozofska istraživanja) i zbornika renomiranih izdavača  (Palgrave MacMillan, Routledge, FFPress). Pokretač je i voditelj nekoliko neformalnih istraživačkih i  umjetničkih grupa (‘’“Institut” za propagandu i primijenjenu autonomiju’’, fanzin za umjetnost i teoriju  “Klinika”), glazbenik i fotograf.