Marijana Benić Županić

gsm: +385 91 583 9739
e-mail: marijana.z.benic@gmail.com

Doc.dr.sc. Marijana Županić Benić (1977). Diplomirala je razrednu nastavu, likovnu kulturu i predškolski odgoj na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2017. doktorirala je na doktorskom studiju Pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U radnom je odnosu u znanstveno-nastavnom zvanju docenta na katedri Umjetničkog područja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Umjetničkim i umjetničko pedagoškim radom započela se baviti 1998. g. isprva kao članica grupe Fasade u Zagrebačkom kazalištu mladih istražujući lutkarstvo kao medij, posebice kreaciju lutaka, scenografiju, a potom se usavršavala na brojnim lutkarskim, plesnim i likovnim radionicama u zemlji i inozemstvu. Dobila je dvije stipendije za usavršavanje u umjetničkom području (Soros i UNIMA-e). Članica je ULUPUH-a, HDLU-a i UNIMA-e. Izlagala je radove na dvanaest samostalnih i više skupnih izložbi, te kao autorica i izvođačica sudjelovala u brojnim kazališnim projektima. Uz umjetnički rad bavi se i znanstvenim radom. Područja su njezina znanstvenog interesa metodika likovne kulture, istraživanja u umjetničkom području, kompetencije učitelja i odgojitelja, lutkarstvo i scenska umjetnost, različiti pedagoški pravci i pristupi u poticanju i razvoju dječjeg likovnog stvaralaštva. Autorica je knjige «O lutkama i lutkarstvu» (Leykam International, 2009) te je i objavila više znanstvenih i stručnih članaka u časopisima i zbornicima iz područja pedagogije, specifično metodike likovne kulture. Sudjeluje i izlaže znanstvene radove na međunarodnim znanstvenim konferencijama promičući važnost umjetnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju. S tim ciljem jedna je od pokretačica i organizatorica međunarodne umjetničko-znanstvene konferencije ACE Zagreb “Arts and creativity in education”.